Position paper

Brev om ekstraordinær bevilgning til humanitær bistand

Published 08. Apr 2021
Flyktninghjelpen og fem av Norges største bistandsorganisasjoner ber Stortinget gi et ekstraordinært bidrag på 1,3 milliarder til nødhjelp i revidert budsjett for å møte den dramatiske økningen i behov grunnet koronapandemien.

Gapet mellom nødhjelpsbehovene globalt og tilgjengelig midler har ikke vært større noen gang tidligere dette århundret.

En ekstraordinær bevilgning til humanitær bistand vil redde liv og møte akutte behov i de verste humanitære krisene. I flere av disse står befolkningen nå også i fare for å rammes av omfattende hungersnød, slik som i Jemen og Sør-Sudan. Uten en rask og betydelig økning i de humanitære bidragene til disse krisene, kan konsekvensene bli katastrofale.