Tender for awarding of Works Contracts for the Refurbishment of Collective Centers (institutional buildings) in Ternopil Oblast

Published 23. Sep 2022|Edited 22. Sep 2022
Tender notice.

Tender Reference #: ITB-UA-2022-011

The Norwegian Refugee Council (NRC) has been present in Ukraine since 2014, helping more than 700,000 people with food, shelter, water, sanitation, and legal assistance. Today, the NRC is responding to the needs of upgrading shelter facilities (institutional buildings) made available by Ukrainian authorities to host and provide safety to internally displaced populations that fled from areas affected by the armed conflict that broken up since the 24 February 2022 between the Ukrainian and the Russian Federation forces.

NRC intends to refurbish 6 afore-mentioned buildings in Ternopil Oblast to ensure minimum standards of safety, dignity and protection from the elements to the hosted population. This includes a wide range of works as detailed in the Tender Dossier.

The purpose of this tender is to select one or multiple contractors to perform these works in Ternopil Oblast.

The Tender Dossier can be obtained by e-mail, free of charge, up until 17:00hrs 1 October 2022. Please request via email ua.procurement.sdo@nrc.no indicating ITB-UA-2022-011 in the subject of the email. The Tender Dossier will provide all relevant information in detail.

Deadline for submissions:

Completed Bids shall be submitted not later than October 2022 (by hand: Ternopil Office, 2-M str.15 Kvitnia, Business Center K-15, Ternopil, 46000 at 17h00m) or by email to ua.tenders@nrc.no at 17h00m (Kyiv time).


 

Повідомлення про тендер

Повторне запрошення до тендеру на укладання договорів для виконання ремонтних робіт в Колективних центрах (адміністративні будівлі) в Тернопільській області

Номер тендеру: ITB-UA-2022-011

Представництво Норвезької ради у справах біженців (NRC) працює в Україні з 2014 року, допомагаючи понад 700 000 осіб продуктами харчування, житлом, водою, санітарією та правовою допомогою. Сьогодні NRC реагує на потреби модернізації об'єктів розміщення (адмінстративних будівель), наданих українською владою для розміщення та забезпечення безпеки внутрішньо переміщених осіб, які покинули райони, що постраждали від збройного конфлікту, який триває з 24 лютого 2022 року між військами України та Російської Федерації.

NRC має намір відремонтувати 6 вищезгаданих будівель у Тернопільській області, щоб забезпечити мінімальні стандарти безпеки, гідності та захисту від стихійного лиха для приймаючого населення. Це включає в себе широкий спектр робіт, які детально описані в Тендерному досьє.

Метою цього тендеру є вибір одного або кількох підрядників для виконання цих робіт у Тернопільській області

Повну тендерну документацію можна безкоштовно отримати електронною поштою до 17:00 1 жовтня 2022 р. шляхом надсилання відповідного запиту на електронну пошту: ua.procurement.sdo@nrc.no вказавши у темі листа ITB-UA-2022-011. Тендерне досьє  буде містити всю необхідну інформацію щодо тендера в деталях.

Кінцевий термін подання тендеру:

Заповнені тендерні пропозиції подаються не пізніше 06 жовтня 2022 року (власноруч: Офіс м. Тернопіль, вул. 2-М, 15 Квітня, БЦ К-15, м. Тернопіль, 46000 о 17:00 або електронною поштою на ua.tenders@nrc.no о 17:00 (за Київським часом).